นาฬิกา Orient Contemporary Mechanical, สายหนัง (EV0V002T)

10,700 ฿

,