นาฬิกา Orient Classic Mechanical, สายหนัง (AC00009N)

8,800 ฿

,