นาฬิกา Orient Classic Mechanical, สายหนัง (AC00006B)

9,400 ฿

,