นาฬิกา Orient Classic Mechanical, สายหนัง (AC0000AB)

8,800 ฿

,