นาฬิกา Orient Classic Mechanical, สายหนัง (AC0000BW)

9,000 ฿

,