นาฬิกา Orient Classic Mechanical, สายหนัง (AC0000EW)

8,800 ฿

,