นาฬิกา Orient Classic Mechanical, สายหนัง (AK00004B)

17,200 ฿

,