นาฬิกา Orient Contemporary Mechanical, สายหนัง (RA-NB0104S)

9,800 ฿

,