นาฬิกา Orient Star Classic Mechanical, สายหนัง (AF02004W)

23,000 ฿

,