นาฬิกา Orient Star Contemporary Mechanical, สายหนัง (DK05004K)

24,700 ฿