นาฬิกา Orient Star Contemporary Mechanical, สายเหล็ก (DA02002B)

22,000 ฿