นาฬิกา Orient Star Contemporary Mechanical, สายเหล็ก (DK05002B)

31,000 ฿