นาฬิกา Orient Classic Mechanical, สายหนัง (AC00001B)

9,400 ฿

,