นาฬิกา Orient Classic Mechanical, สายหนัง (AC00002W)

9,400 ฿

,