นาฬิกา Orient Classic Mechanical, สายหนัง (AC00003W)

9,000 ฿

,