นาฬิกา Orient Classic Mechanical, สายหนัง (AC00004B)

8,800 ฿

,