นาฬิกา Orient Classic Mechanical, สายหนัง (AC00007W)

9,000 ฿

,