นาฬิกา Orient Classic Mechanical, สายหนัง (AC00008W)

8,800 ฿

,