นาฬิกา Orient Classic Mechanical, สายหนัง (AC08001T)

9,500 ฿

,