นาฬิกา Orient Classic Mechanical, สายหนัง (AC08003A)

8,900 ฿

,