นาฬิกา Orient Classic Mechanical, สายหนัง (AC08004D)

8,900 ฿

,