นาฬิกา Orient Contemporary Mechanical, สายหนัง (NR1Q003W)

6,400 ฿

,