นาฬิกา Orient Classic Mechanical, สายหนัง (RA-AC0001S)

11,000 ฿

,